Görme Engelliler

Ögretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Kimdir?


hüseyin hüsnü tekısık

 

 

 

 

 

 

• 1928 yılında Şebinkarahisar´da doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Şebinkarahisar’da bitirdi.

• 1948’de Sivas Öğretmen Okulundan mezun oldu. Bingöl´ün Karlıova ilçesinde altı yıl öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Bu görevde Millî Eğitim Bakanlığınca üstün başarılı sayıldı.

• 1959 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümünü bitirdi.

• Millî Eğitim Bakanlığında çalıştı. Sivas ve Ankara’da ilköğretim müfettişliği yaptı.

• 1975 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra ÇAĞDAŞ EĞİTİM dergisini çıkarmaya başladı.Tekışık, Çağdaş Eğitim dergisinde eğitim, öğretmenlik mesleği, millî eğitimin sorunları ve çözüm önerileri konusunda 350´den çok makale yazdı.

• Meslek ve emeklilik hayatında 86 öğretmen meslek kitabı ve okul kitabı yazdı, yayımladı.

• Kitaplardan elde ettiği maddî imkânlarla: Hakkâri’den Edirne’ye kadar 13 ilde 17 okul, 1 kültür merkezi, 1 halk eğitim merkezi, 1 rehberlik araştırma merkezi ve 1 öğretmen evi yaptırıp Millî Eğitim Bakanlığına bağışladı.

• Kendi özel koleksiyonunda bulunan 191 cildi yazma, 384 cildi Osmanlıca ve Arapça, toplam 575 cilt kıymetli eseri de Millî Kütüphaneye bağışladı.

• Ankara’da Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfını kurdu. Vakfın 50 eğitimci profesör ve emekli bürokrattan oluşan Bilim Kurulu, ulusal eğitim sempozyumları düzenlemektedir. Millî eğitime yaptığı üstün hizmetlerinden dolayı TEKIŞIK’a:

• Yüzlerce şükran plaketi ve onur belgesi,

• Millî Eğitim Bakanlığı Müdürler Komisyonu kararı ile "Öğretmenlik ve Yöneticilikte Üstün Başarı Ödülü" (1955),

• Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulunun 1990 Eğitim Hizmet Ödülü,

• Millî Eğitim Bakanlığının Çok Yönlü Hizmet Ödülü (1993),

• Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunca Fahrî Bilim Doktoru unvanı (1995),

• Cumhurbaşkanlığının Şükran Plaketi (1996),

• Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunca Fahrî Bilim Doktoru unvanı (2003),

• Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Toplumsal Fair Play Ödülü (2003),

• Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı 2004 Yılı Hizmet Ödülü,

• Türkiye Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Vakfı Atatürk Haftası Hizmet Ödülü (2007),

• Kültür Bakanlığının Şükran Plaketleri (1984, 2008),

• Giresun Üniversitesi Senatosunca Fahrî Bilim Doktoru unvanı (2008),

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü (2008) verilmiştir.

• Ayten Tekışık ile evli olan Hüseyin Hüsnü Tekışık´ın 3 kızı, 5 torunu ve bir de torununun çocuğu vardır.